četvrtak, 19 januar 2012 12:52

“Sindrom niže vrijednosti”

deprica03

“Sindrom niže vrijednosti” ili stručno rečeno negativna bazična uvjerenja su zaključci o nama samima do kojih smo došli u periodu djetinjstva ili adolescencije, najvjerovatnije na osnovu negativnih iskustava koja smo imali. Tako na primer, dijete koje je vrlo često kažnjavano i kritikovano može doći do zaključka ili uvjerenja da nije dovoljno dobro (uvjerenje "Ja sam loš").

Ove misli su ono što nazivamo negativnim bazičnim uvjerenjem. Za dijete ili mladu osobu poruka koju dobija od svoje okoline je izuzetno važna tako da negativne kritike lako postaju dio njihovog identiteta. Shodno tome, negativna bazična uvjerenja postaju čvrsto ukorijenjena u percepciju naše slike o sebi. To je procjena nas samih i onoga koliko mi vrijedimo kao osoba u našoj najintimnijoj predstavi o nama. Evo još nekih primjera negativnih bazičnih uvjerenja: "Ja nisam bitan", "Nisam dopadljiv", "Neprihvaćen sam", "Ja ne vrijedim", "Ja sam zao".

Jedan od mogućih način da se izborimo sa negativnim bazičnim uvjerenjima je njihovo osporavanje. Osporavanje je vid psihoterapijske tehnike kojom se negativna bazična uvjerenja obesmišljavaju, a na njihovo mesto dolaze nova ,,zdravija” i ,,korisnija” uvjerenja. Slijedi prikaz koraka ove tehnike kroz jedan konkretan primer.

1. Odabiranje jednog negativnog bazičnog uvjerenja

Pokušajte navesti nekoliko negativnih bazičnih uvjerenja. Izaberite jedno koje je za vas najviše značajno, odosno koje vas najviše uznemirava i spriječava u normalnom funkcionisanju. U cilju demonstracije izabraćemo uvjerenje: ,,Ja sam nesposoban.” . Kada ste odabrali negativno bazično uvjerenje zabilježite koliko vjerujete u njega (na skali od 1% do 100%) i koje osjećanje ono kod vas izaziva. Na primjer, u 85% osjećaj depresije, tuge, beznadežnosti.

2. Razvijanje ,,zdravijeg” bazičnog uvjerenja

U ovom koraku potrebno je naći zamjenu, alternativu negativnom bazičnom uverenju koje je korisnije za vas. Treba voditi računa da staro uvjerenje neće prosto nestati, pa tako ne treba reći ,,Ja sam sposoban.”, već ,,Ja sam sposoban i stručan za neke stvari, a za neke nisam” ili ,,Imam neke slabosti kao i svi drugi, ali sam dobar u mnogim stvarima”. Što znači treba biti realan i stvoriti objektivnu sliku o sebi, a ne odlaziti u krajnje negativan ili pozitivan stav. Druga jako bitna stvar je da treba shvatiti ako nešto ne uradite kako treba ili kako ste zamislili to ne znači da ste vi loši kao ličnost. Kada ste našli alternativno uvjerenje, zabilježite koliko vjerujete u njega i kako se osjećate kada izgovorite to kao da je vaše uvjerenje (npr. 30%; osjećanja: smirenost, prihvaćenost,itd.).

3. Osporavanje starih uvjerenja

U ovoj fazi se ispituje: Koje realne dokaze imate da biste stvarali tako negativnu sliku o sebi? Koja iskustva koristite da biste dokazali svoja negativna uvjerenja? Na primjer, možete reći:

 • Stalno sam anksiozan.
 • Postoji toliko ljudi koji su bolji od mene.
 • Svi ostali znaju šta rade samo ja ne znam.
 • Pravio sam greške i stvari su išle samo nizbrdo.
 • Šef mi je rekao da sam beskoristan.
 • Često moram da tražim pomoć od drugih ljudi
 • Sve mi se čini teškim i napornim.
 • Ništa mi ne ide od ruke spontano.

Međutim, postoje i alternativni načini gledanja na "dokaze" koje ste iznijeli. Na primjer:

 • Anksioznost je posljedica nesigurnosti - što ne znači da ne mogu ništa da uradim.
 • Uvijek će biti ljudi koji su bolji od mene. Mnogi od njih imaju više iskustva od mene. To ne znači da sam nekompetentan. Uvijek mogu da se usavršavam.
 • Ne mogu sigurno znati da svi ostali znaju šta rade iako to tako izgleda na prvi pogled. Oni se unutar sebe mogu osjećati isto kao i ja.
 • Svi prave greške. Nije pošteno da to uzmem kao dokaz svoje nesposobnosti.
 • Šef koji me je kritikovao radi to sa svima, ne samo sa mnom, prema tome to ne može biti dokaz da samo sa mnom nešto nije u redu.
 • Da bi nešto naučili ljudi moraju da ponavljaju više puta, to je mehanizam koji kod svakog postoji, zašto bih ja morao da se razlikujem od drugih.

Kada jednom otkrijete drugačiji način razumijevanja činjenica o svojim starim negativnim bazičnim uvjerenjima, polako ćete ga primjenjivati u svom životu. Biće poteškoća zbog starih uvjerenja koja su jako uvrežena, ali je moguće postepeno ih zamjenjivati novim.

4. Podržavanje novih uvjerenja

Provodili ste vrijeme podržavajući stara negativna uvjerenja dokazima koje smo naveli u koraku 3. Sada je vreme da podržite nova uvjerenja. Prvo što trebate da uradite je da usvojite alternativni način gledanja na stvari koji je opisan u koraku 3. Drugo, potrebno je promijeniti sopstveno ponašanje u skladu sa novim uvjerenjem:

 • Suočavajte se sa situacijom - ne izbjegavajte je
 • Gledajte na situaciju kao na izazov, a ne kao na izvor opasnosti
 • Preduzimajte akciju bez obzira što prethodno niste preuzeli sve mjere opreza
 • Prisjetite se svojih pozitivnih karakteristika i uspjeha
 • Budite aktivni u životu

Kada budete sve ovo primjenjivali, vremenom će se vaš stepen vjerovanja u novo uvjerenje povećati, dok će stepen uvjerenosti u negativno uvjerenje opasti. Budite uporni, jer ne zaboravite, samo od vašeg uvjerenja će zavisiti i vaša emocija i vaša reakcija.