zagrizi za pravaSvako ima pravo da izrazi svoj rodni identitet i seksualnu orijentaciju. Rodni identitet i seksualna orijentacija su privatna stvar svakog lica i niko ne može biti pozvan da se javno izjasni o svom rodnom identitetu i seksualnoj orijentaciji.

Osnovna uloga brošure ‚‚Zagrizi za prava" je upoznavanje LGBT osoba sa osnovama institucionalnih mehanizama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Brošura je dio projekta "Crna Gora - svijetla tačka na gej mapi" i ima za cilj i da skrene pažnju pripadnicima državnih institucija, privrednog sektora, drugih subjekata o zabranjenim oblicima ponašanja, sankcijama koje slijede i načinima za pokretanje mehanizama kažnjavanja.

Brošura ‚‚Zagrizi za prava" može biti korisna i pripadnicima nevladinih i drugih organizacija, te pojedincima i uopšte svima koji se bave zaštitom ljudskih prava upoznavajući ih sa mehanizmima zaštite kako pripadnika LGBT zajednice, tako i drugih građana koje trpe diskriminaciju po jednom od osnova koji tretira Zakon o zabrani diskriminacije.

Brošuru je finansirala Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a rađena je u saradnji sa organizacijom Zagreb Pride.

Brošuru možete preuzeti ovdje.