ni manje ni viseBrošura ‚‚Ni manje ni više! Ista prava za sve" dio je kampanje kojom se podržavaju osnovna ljudska prava osoba drugačije seksualne orijentacije. Brošura je realizovana u okviru projekta „Zdravlje i prava" nevladine organizacije Juventas, a pod pokroviteljstvom Global Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkoloze i malarije.

"Cijenimo da je na putu ka jednakim pravima za osobe svih seksualnih orijentacija, pored usvajanja adekvatne zakonske regulative kojom se zabranjuje diskriminacija, glavna prepreka homofobija u društvu. Potrudili smo se da u nastavku ove brošure damo odgovore koji su vezani za nekoliko najrasprostranjenijih predrasuda."

Publikaciju možete preuzeti ovdje.