prirucnik za policajce‚‚Priručnik o postupanju policije u slučaju homofobičnog nasilja” čiji je autor Marijana Laković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, predstavlja dio projekta “Unapređenje kvaliteta servisa za LGBT osobe”. Projekat je finansijski podržala Britanska ambasada u Podgorici, a realizuje ga Juventas sa ciljem promocije zaštite ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori.

“Ovaj priručnik, prvi ovog tipa u Crnoj Gori, sadrži osnovne principe postupanja policije u kontaktu sa žrtvama homofobičnog nasilja i diskriminacije. Sveobuhvatan je i veoma čitljivo daje objašnjenje društvenih okolnosti koje dovode do homofobičnog nasilja, ali i detaljno prikazuje zakonske propise kojima se ovo polje uređuje…”

Priručnik možete preuzeti ovdje.