ucimo-da-nas-ne-cine-predrasudeU okviru projekta “Mi učimo nediskriminaciju” koji je finansiran od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, a podržan od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore, nastala je brošura ciji je cilj da se na objektivan način predstave informacije vezane za seksualnu orijentaciju, rodni identitet, homo/bi/transfobiju itd.

“Budi osoba otvorenog uma, svestrana i daj svoj doprinos ka izgradnji sigurnog školskog okruženja za sve mlade, bez obzira na lepezu različitosti i specifičnosti svake mlade osobe pojedinačno – od boje očiju, nacionalnosti, interesovanja... do seksualne orijentacije i rodnog identiteta!”

Brošuru možete prezeti ovdje.