zamedicinskeradnikeTreće i dopunjeno izdanje Vodiča dobre prakse za medicinske radnike/radnice predstavlja dio projekta “Dostupna i adekvatna zdravstvena njega za sve”, koji nevladina organizacija Juventas realizuje sa glavnim ciljem podrške i zaštite ljudskih prava LGBT osoba u oblasti pružanja usluga zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

Projekat je finansijski podržala Ambasada Kraljevine Holandije kroz Matra program finansiranja (Matra Embassy Programfunding, Kingdom of Netherlands).

Projekat je uključio obrazovne i participativne aktivnosti, ali i aktivnosti podizanja svijesti i senzitivizacije u svrhu promocije prava pacijenata (sa posebnim osvrtom na seksualnu orijentacijui rodni identitet), poštovanje i razumijevanje razlika, poboljšanja komunikacije i odnosa između ljekara i pacijenata, te doprinosa tolerantnijem društvu u kojem živimo. Za ciljnu grupu projekta odabrani su medicinski radnici zaposleni u ustanovama primarne, sekundarnei tercijarne zdravstvene zaštite, ali i studenti medicine na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

Vodič možete preuzeti ovdje.