socijalniradniciVodič dobre prakse predstavlja dio projekta “Unaprjeđenje kvaliteta servisa i servisa podrške za LGBT osobe i njihove roditelje”, a koji za glavni cilj ima obezbjeđivanje povoljnih uslova ukupne egzistencije i pune socijalne prihvaćenosti osoba drugačije seksualneorijentacije i rodnog identiteta.

Projekat je finansijski podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara nasreću, Ministarstvo finansija crne gore.

Glavne aktivnosti projekta usmjerene su u dva pravca: obezbjeđivanje sigurnog podržavajućeg porodičnog okruženja za lgbt osobe, kao i obezbjeđivanje podrške socijalnih službi I organa socijalne zaštite lgbt osobama.

Vodič možete preuzeti ovdje.

zamedicinskeradnikeTreće i dopunjeno izdanje Vodiča dobre prakse za medicinske radnike/radnice predstavlja dio projekta “Dostupna i adekvatna zdravstvena njega za sve”, koji nevladina organizacija Juventas realizuje sa glavnim ciljem podrške i zaštite ljudskih prava LGBT osoba u oblasti pružanja usluga zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

Projekat je finansijski podržala Ambasada Kraljevine Holandije kroz Matra program finansiranja (Matra Embassy Programfunding, Kingdom of Netherlands).

Projekat je uključio obrazovne i participativne aktivnosti, ali i aktivnosti podizanja svijesti i senzitivizacije u svrhu promocije prava pacijenata (sa posebnim osvrtom na seksualnu orijentacijui rodni identitet), poštovanje i razumijevanje razlika, poboljšanja komunikacije i odnosa između ljekara i pacijenata, te doprinosa tolerantnijem društvu u kojem živimo. Za ciljnu grupu projekta odabrani su medicinski radnici zaposleni u ustanovama primarne, sekundarnei tercijarne zdravstvene zaštite, ali i studenti medicine na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

Vodič možete preuzeti ovdje.

testiranje za pocetnikeBrošura pod nazivom „Testiranje za početnike, podsjetnik za iskusne“ nastala je u okviru projekta „Unapređenje dostupnosti testiranja na HIV za gej muškarce, muškarce koji imaju seksualni odnos sa muškarcima i transrodne osobe u Crnoj Gori“. Ovaj projekat je podržan od strane fondacije amfAR (the Fondation for AIDS Research) u okviru GMT Initiative Community Award fonda.

Brošura će vas informisati o testiranju na HIV, koje su njegove faze, šta treba znati prije testiranja, šta znače rezultati testa itd.

Brošuru možete preuzeti ovdje.

protokol za rad drop ina“Protokol/smjernice za rad LGBT Drop in centra” nastao je u okviru projekta “Zdravlje i prava” podržanog od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije kroz kancelariju UNDP-a u Crnoj Gori.

U publikaciji koja je namijenjena prevashodno organizacijama koje se bave ljudskim pravima, te pružaju psiho-socijalnu podršku LGBT osobama, može se čitati o načinu funkcionisanju Juventas-ovog Drop in centra, njegovim programima, uslugama, aktivnostima, potrebnim prostornim odnosno tehničkim kapacitetima kojima bi bilo poželjno da se jedan ovakav Centar odlikuje, opisima poslova zaposlenih u centru itd.

“LGBT Drop in centar predstavlja sigurno i dostupno mjesto u kojem vlada atmosfera, tzv. “tendencionalna neformalnost”. U njemu se njeguje okruženje koje poštuje autonomnost, individualnost svake osobe i međusobnu toleranciju. Uz kafu ili čaj se razgovara, mogu se razmjenjivati ideje, šititi mreža socijalne podrške, te dobiti korisne informacije o zdravlju i zdravim stilovima života. Zahvaljujući različitim programima, Centar je otvoren za LGBT osobe, kao i njihove porodice i prijatelje.”

Ukoliko želite pogledate publikaciju kontaktirate Juventas-a na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ucimo-da-nas-ne-cine-predrasudeU okviru projekta “Mi učimo nediskriminaciju” koji je finansiran od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, a podržan od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore, nastala je brošura ciji je cilj da se na objektivan način predstave informacije vezane za seksualnu orijentaciju, rodni identitet, homo/bi/transfobiju itd.

“Budi osoba otvorenog uma, svestrana i daj svoj doprinos ka izgradnji sigurnog školskog okruženja za sve mlade, bez obzira na lepezu različitosti i specifičnosti svake mlade osobe pojedinačno – od boje očiju, nacionalnosti, interesovanja... do seksualne orijentacije i rodnog identiteta!”

Brošuru možete prezeti ovdje.

izvjestajostanjuljpravaPublikacija o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori nastala je u okviru “Step up” projekta podržanog od strane evropskog ogranka Međunarodne lezbejske, gej, biseksualne, trans i interseks asocijacije (ILGA Europe).

U Izvještaju čiji su autori Danijel Kalezić, dr Tea Dakić i Marija Savić, možete pročitati o slučajevima zločina iz mržnje, govora mržnje, diskriminacije, fizičkog i psihičkog nasilja, uznemiravanja i porodičnog nasilja počinjenog nad LGBT osobama u Crnoj Gori tokom 2011. godine.

Izvještaj takođe sadrži rezultate i zaključke dubinskih intervjua sa LGBT populacijom u Crnoj Gori, odgovara na pitanja koji mediji se najviše bave LGBT temama, u kom kontekstu se piše o LGBT osobama i događajima itd. Uporedna analiza medijskog izvještavanja o LGBT temama i osobama za 2010. i 2011. godinu poslednje je poglavlje ove publikacije.

Cjelokupan Izvještaj možete preuzeti ovdje.

dropinBrošura ‚‚Ono kao kad dođeš kući” finansirana je kroz projekat„Zdravlje i prava“, uz finansijsku podršku Global fonda kroz UNDP kancelariju.

Brošura sadrži spisak usluga koje se mogu dobiti u ovom LGBT Drop in centru u Podgorici (besplatni kondomi i lubrikanti, podrška prilikom odlaska na testiranje na HIV i ostale seksualno prenosive infekcije, podrška žrtvama nasilja, podrška LGBT vršnjaka, razgovor sa psihologom i ljekarom). Takođe, u brošuri možete naći kontakt telefone i e-mail preko kojih se mogu dobiti detaljnije informacije o radu Drop in centra.

Brošuru možete preuzeti ovdje.

vodic za medicinske radnikeOvaj ‚‚Vodič dobre prakse medicinske radnike/ce u radu sa LGBT osobama" nastao je kao odgovor na uvriježene stavove i predrasude prema LGBT osobama. Autori Vodiča su doktorice medicine Milena Popović i Tea Dakić i Jelena Čolaković, direktorica za ljudska prava u Juventas-u.

Vodič je nastao uz podršku Britanske ambasade Podgorica, a namijenjen je zainteresovanom medicinskom osoblju koje želi saznati nešto više o različitim seksualnim orijentacijama i rodnim identitetima – kroz istoriju pa do danas, o osnovnim pojmovima, identitetima, najčešćim predrasudama i zabludama o LGBT zajednici.

“U velikoj mjeri zdravstvene potrebe LGBT zajednice ne razlikuju se od potreba heteroseksualne zajednice, ali svako pokazuje određene specifičnosti. Najveća razlika je u dostupnosti adekvatne zdravstvene njege i jazu u odnosuljekar/ljekarka – pacijent/pacijentkinja.”

Vodič možete preuzeti ovdje.

prirucnik za psihologePriručnik za psihologe Rad sa LGBT populacijom sadrži smjernice i predstavlja dobar podsjetnik za rad sa lezbejkama, gejevima, biseksualnim i transrodnim osobama. Priručnik predstavlja dio projekta Kampanja protiv homofobije, a autorka ovog Priručnika je Maša Karleuša Valkanou.

Priručnik za psihologe je nastao uz podršku Britanske ambasade Podgorica, a namijenjen je zainteresovanom medicinskom osoblju koje želi saznati nešto više o različitim seksualnim orijentacijama i rodnim identitetima – kroz istoriju pa do danas, o osnovnim pojmovima, identitetima, najčešćim predrasudama i zabludama o LGBT zajednici.

Mladi u Crnoj Gori kao grupa iskazuju visok stepen homofobije i nemaju dovoljno informacija o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. Sprovođenje edukacije nastavnog osoblja, školskih psihologa/škinja i pedagoga/škinja u ovom dokumentu navodi kao jedna od ključnih mjera kako bi se suzbila homofobija u školskom dvorištu.

Priručnik možete preuzeti ovdje.

prirucnik za prakticarePriručnik pod nazivom ‚‚Rodni identitet i seksualna orijentacija u teoriji i praksi – Priručnik za praktičare/ke” čiji je autor Marijana Laković- zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda, predstavlja dio projekta “Unapređenje kvaliteta servisa za LGBT osobe”. Projekat je finansijski podržala Britanska ambasada u Podgorici, a realizuje ga Juventas sa ciljem promocije zaštite ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori.

“Ovaj priručnik, prvi ovog tipa u Crnoj Gori, sažima osnovne informacije o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, percepciji rodnog identiteta i seksualne orijentacije od strane opšte populacije, o nacionalnom zakonodavstvu, potrebnim izmjenama nacionalnog zakonodavstva, međunarodnim preporukama, te izvodima iz prakse Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde, pa shodno tome predstavlja sveobuhvatan podsjetnik za praktičare/ke kad se nađu u situaciji da mogu i treba da zaštite prava lezbejki, gejova, biseksualnih i/ili transrodnih osoba.”

Priručnik možete preuzeti ovdje.

prirucnik za policajce‚‚Priručnik o postupanju policije u slučaju homofobičnog nasilja” čiji je autor Marijana Laković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, predstavlja dio projekta “Unapređenje kvaliteta servisa za LGBT osobe”. Projekat je finansijski podržala Britanska ambasada u Podgorici, a realizuje ga Juventas sa ciljem promocije zaštite ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori.

“Ovaj priručnik, prvi ovog tipa u Crnoj Gori, sadrži osnovne principe postupanja policije u kontaktu sa žrtvama homofobičnog nasilja i diskriminacije. Sveobuhvatan je i veoma čitljivo daje objašnjenje društvenih okolnosti koje dovode do homofobičnog nasilja, ali i detaljno prikazuje zakonske propise kojima se ovo polje uređuje…”

Priručnik možete preuzeti ovdje.

ni manje ni viseBrošura ‚‚Ni manje ni više! Ista prava za sve" dio je kampanje kojom se podržavaju osnovna ljudska prava osoba drugačije seksualne orijentacije. Brošura je realizovana u okviru projekta „Zdravlje i prava" nevladine organizacije Juventas, a pod pokroviteljstvom Global Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkoloze i malarije.

"Cijenimo da je na putu ka jednakim pravima za osobe svih seksualnih orijentacija, pored usvajanja adekvatne zakonske regulative kojom se zabranjuje diskriminacija, glavna prepreka homofobija u društvu. Potrudili smo se da u nastavku ove brošure damo odgovore koji su vezani za nekoliko najrasprostranjenijih predrasuda."

Publikaciju možete preuzeti ovdje.

istaprava-analiza polozajaKnjiga "Ni manje ni više! Ista prava za sve" predstavlja analizu položaja LGBT osoba u crnogorskom društvu. Ova analiza kreirana je u okviru projekta "Crna Gora - svijetla tačka na gej mapi", gdje su ključnu podršku za realizaciju dale Delagacija Evropske unije u Crnoj Gori, ILGA Europe i Ambasada Velike Britanije u Podgorici.

Knjiga "Ni manje ni više! Ista prava za sve" samo je jedna od aktivnosti kojom će NVO Juventas doprinositi poboljšanju promocije i zaštite ljudskih prava osoba koje su drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

U knjizi možete naći analizu postojećeg stanja poštovanja ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori, komparativna iskustva zemalja Zapadnog Balkana u zaštiti LBGT osoba, ali i zaključke i preporuke za unapređenje stanja u Crnoj Gori.

U knjizi "Ni manje ni više! Ista prava za sve" predstavljeni su rezultati kvantitativnog istraživanja koje je sprovedeno od strane Centra za monitoring (CEMI) tokom 2010. godine.

Publikaciju možete preuzeti ovdje.

akcioniplan-prava slikaSažeti prijedlog javne praktične politike: Akcioni plan za borbu protiv homofobije je dio projekta "Crna Gora - svijetla tačka na gej mapi" projekat je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Publikacija je kofinansirana od strane ogranizacije ILGA - Europe.

LGBT aktivisti su u prvoj polovini 2010. godine izgradili platform za unapređenje stanja i na osnovu ove platform, koalicija "Zajedno za LGBT prava" je izradila Akcioni plan za borbu protiv homofobije, sa ciljem strateškog rješavanja statusa LGBT osoba u crnogorskom društvu.

Studija javne praktične politike argumentuje potrebu za hitnim usvajanjem Akcionog plana za borbu protiv homofobije od strane Vlade Crne Gore. Prihvatanjem plana, nedvosmisleno bi se pokazala politička volja i spremnost za ispunjavanje postavljenih ciljeva, čime bi se usvojio mehanizam koji, primijenjen u praksi, vodi stvarnoj promjeni LGBT osoba u društvu.

Akcioni plan možete preuzeti ovdje.

spiBrošura ‚‚Seksualno prenosive infekcije" dio je projekta "Zdravlje i prava" čiji je cilj promocija seksualnog zdravlja i prava među MSM populacijom (muškarci koji imaju seks sa muškarcima). Projekat se realizuje u okviru programa podrške implementaciji crnogorske Nacionalne strategije za HIV i AIDS Vlade Crne Gore, koji je podržan od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, posredstvom kancelarije UNDP-a u Podgorici.

Brošura Seksualno prenosive infekcije sadrži opšte informacije o seksualno prenosivim bolestima kao što su: HIV, AIDS, Hepatitis B, kondilomi, genitalni herpes, gonoreja itd.

Na poslednjim stranicama brošure možete naći spisak savjetovališta za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje.

Brošuru možete preuzeti ovdje.

zagrizi za pravaSvako ima pravo da izrazi svoj rodni identitet i seksualnu orijentaciju. Rodni identitet i seksualna orijentacija su privatna stvar svakog lica i niko ne može biti pozvan da se javno izjasni o svom rodnom identitetu i seksualnoj orijentaciji.

Osnovna uloga brošure ‚‚Zagrizi za prava" je upoznavanje LGBT osoba sa osnovama institucionalnih mehanizama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Brošura je dio projekta "Crna Gora - svijetla tačka na gej mapi" i ima za cilj i da skrene pažnju pripadnicima državnih institucija, privrednog sektora, drugih subjekata o zabranjenim oblicima ponašanja, sankcijama koje slijede i načinima za pokretanje mehanizama kažnjavanja.

Brošura ‚‚Zagrizi za prava" može biti korisna i pripadnicima nevladinih i drugih organizacija, te pojedincima i uopšte svima koji se bave zaštitom ljudskih prava upoznavajući ih sa mehanizmima zaštite kako pripadnika LGBT zajednice, tako i drugih građana koje trpe diskriminaciju po jednom od osnova koji tretira Zakon o zabrani diskriminacije.

Brošuru je finansirala Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a rađena je u saradnji sa organizacijom Zagreb Pride.

Brošuru možete preuzeti ovdje.