Juventas-logoJuventas (ranije Omladinski kulturni centar - OKC Juventas) je nevladina organizacija osnovana 29. januara 1996. godine u Podgorici.

Te godine je grupa studenata koje je finansijski pomogao Institut za otvoreno društvo Crne Gore započela rad na Omladinskom magazinu Juventas. Cilj je bio stvaranje medija rezervisanog za ideje, interesovanja i probleme mladih. Tada nije postojalo mnogo časopisa, mediji su bili zatvoreni za iskazivanje mišljenja mladih - naročito za stavove drugačije od ustaljenih i opšte prihvaćenih. Gotovo je i nemoguće bilo prikazati postojeće probleme, a još manje otvoreno kritikovati tokove i dešavanja. Magazin Juventas je mladima u Crnoj Gori pružio upravo tu šansu.

OKC Juventas je nastao je pomenute inicijative. Zato se i Magazin smatra ‚‚majkom" svih ostalih projekata realizovanih tokom 16 godina rada i postojanja Juventasa.

Juventas je riječ latinskog porijekla i označava mladost. U rimskoj mitologiji Juventas je boginja zaštitnica mladih.

Juventas okuplja srednjoškolce i studente koji žele da aktivno učestvuju u društvenim tokovima i time utièu na svoju budućnost. Do sada, više od 1000 mladih ljudi bilo je angažovano na realizaciji Juventasovih projekata. Trenutno, naše članstvo broji više od 100 srednjoškolaca i studenata.

Misija Juventasa je da animira što veći broj mladih ljudi da budu aktivni sudionici u procesu donošenja odluka vezanih za kreiranje i ostvarivanje njihove budućnosti. Vrijednosti koje zastupamo su timski rad, kvalitet, tolerancija, transparentnost, otvorenost za nova iskustva i znanja.

Iako se sjedište Juventasa nalazi se u Podgorici, projekti se realizuju na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Korisnici i ciljne grupe projekata koje implementiramo jesu građani (prije svih mladi i pripadnici osjetljivih i marginalizovanih grupa), mediji, javne i privatne institucije, nevladine organizacije, donatori.

Misija

Misija Juventasa je da animira što veći broj mladih ljudi da budu aktivni sudionici u procesu donošenja odluka vezanih za kreiranje i ostvarivanje njihove budućnosti.

Vrijednosti koje zastupamo su: timski rad, kvalitet, solidarnost, transparentnost, otvorenost za nova iskustva i znanja.

Ciljevi i djelatnosti JUVENTAS-a su:

 • promovisanje i zaštita prava mladih

 • poboljšanje zdravstvenih usluga i zdravlja mladih, žena i osjetljivih grupa

 • promovisanje i zaštita prava i sloboda pripadnika LGBT populacije

 • promovisanje kulturnih vrijednosti i principa održivog razvoja

 • pružanje podrške miru i mirnom rješavanju konflikata

 • olakšavanje pristupa informacijama i podizanje kvaliteta edukativnih programa za mlade

 • razvijanje kritičkog mišljenja i kulture dijaloga.

Programske ciljeve JUVENTAS ostvaruje svojim ukupnim djelovanjem u javnom životu. JUVENTAS okuplja intelektualce i profesionalce koji svojim angažmanom mogu da pomognu realizaciju ciljeva JUVENTAS-a.

Vizija

Vizija JUVENTAS-a je Crna Gora kao demokratsko društvo sa stabilnim uslovima, u kojem mladi mogu nesmetano da iskažu svoje potencijale, uoče svoje interese i kreiraju budućnost u skladu sa njima.

-VLADINE ORGANIZACIJE-

  1. Ministarstvo zdravlja www.mzdravlja.gov.me
  2. Uprava za sport i mlade, Ministarstvo prosvjete i sporta u Vladi Crne Gore www.infomladi.me
  3. Institut za javno zdravlje http://www.ijzcg.me/
  4. Dom zdravlja Podgorica www.dzpg.me/
  5. Infektivna klinika, Klinički centar Crne Gore http://www.kccg.me
  6. Zavod za zapošljavanje Crne Gore http://www.zzzcg.org/
  7. Centar za socijalni rad, Podgorica
  8. Centar za socijalni rad, Bar
  9. Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore www.ombudsman.me

-STRANE ORGANIZACIJE-

 1. UNAIDS

 

DONATORI

Ambasada Sjedinjenih američkih država, Podgorica, http://podgorica.usembassy.gov/

Ambasada Velike Britanije, Beograd, http://ukinserbia.fco.gov.uk/en/

Ambasada Velike Britanije, Podgorica, http://ukinmontenegro.fco.gov.uk/en/

Allavida, http://www.allavida.org/

BMZ Njemačka, http://www.bmz.de/en/

BCIF, http://www.bcif.org/

BCYF, http://www.balkanyouth.org/

British Council, http://www.britishcouncil.org/montenegro.htm

BTD - Balkan Trust for Democracy, http://www.gmfus.org/balkantrust

CARE International, http://www.care.org/

CEDEM, http://www.cedem.me/

COSV, http://www.cosv.org/new/

DFID, http://www.dfid.gov.uk/

Delegacija Evropske unije u Podgorici, http://www.delmne.ec.europa.eu/

Evropska komisija, program Mladi u akciji, http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

FOSI Crna Gora, http://www.osim.org.me/

Globalni Fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, http://www.theglobalfund.org/en/

Imperial College - London, http://www3.imperial.ac.uk/

IPPF EN, http://www.ippfen.org/en/

ILGA Europe, http://www.ilga-europe.org/

Institut za javno zdravlje, Podgorica, http://www.ijzcg.me/

Kencelarija za mlade, http://www.infomladi.me/

Komisija za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću, http://www.gov.me/naslovna

Kabinet Premijera Vlade Crne Gore, http://www.gov.me/naslovna

Ministarstvo kulture Crne Gore, http://www.gov.me/naslovna

Norveška narodna pomoć, http://www.npaid.org/en/

Partnerships in Health (SIDA), http://www.partnershipsinhealth.ba/

Opština Podgorice, http://www.podgorica.me/OPodgorici/tabid/41/language/sr-Latn-CS/Default.aspx

OSI Fondation, http://www.soros.org/

Rockefeller brothers Foundation, http://www.rbf.org/

Skupština RCG, http://www.skupstina.me/

Švedski helsinški komitet, http://www.civilrightsdefenders.org/en

T mobile, http://www.t-mobile.me/

UNDP, http://www.undp.org.me/

UNICEF, http://www.un.org.me/index.php?page=unicef

USAID OTI, http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/transition_initiatives/country/serb/progdesc.html

USAID ORT, http://rmportal.net/projects/content/usaid-ort-montenegro-advocacy-program-map

USAID IRD, http://www.usaid.gov/pubs/bj2001/ee/yu/montenegro_index.html

USAID CHF, http://www.usaid.gov/pubs/bj2001/ee/yu/montenegro_index.html

Westminster Foundation, http://www.wfd.org/