program-ljudskih-pravaProgram promocije i zaštite ljudskih prava uspostavljen je sa ciljem zaštite prava onih grupa u društvu koje su u stanju najveće potrebe. Aktivnosti koje se realizuju u okviru ovog programa predstavljaju monitoring i dokumentovanje kršenja ljudskih prava, zagovaranje i lobiranje za izmjene i poboljšanje zakonodavnih regulativa. Na taj način obezbjeđuje se ostvarivanje korišćenja osnovnih ljudskih prava, kreiranje proaktivne sredine u kojoj će se pripadnici ugroženih grupa aktivno boriti za svoja prava i samostalno djelovati. Juventasov rad na zaštiti ljudskih prava podrazumijeva i aktivno uključivanje pripadnika društvenih grupa čija prava su ugrožena u sve aktivnosti koje se realizuju, kao i uključivanje šire društvene zajednice i saradnju sa državnim institucijama, sa ciljem postizanja što kvalitetnijih rješenja.

 

O Juventasu

Unapređenje kvaliteta servisa i servisa podrške za LGBT osobe i njihove roditelje

Podržavajuća porodica, zdrava djeca

Dostupna i adekvatna zdravstvena njega za sve

Mi učimo nediskriminaciju

Monitoring preporuka Sаvjetа Evrope CM / Rec (2010)5

Unapređenje kvaliteta servisa za LGBT osobe

Crna Gora svijetla tačka na gej mapi

Step up

Zdravlje i prava